https://www.traditionrolex.com/3 Zegarki Topolski ⌚| Longines,Tissot,Certina

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję

Zegarki Topolski ⌚| Longines,Tissot,Certina

close
Polityka prywatności
Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma TOPOLSKI WALDEMAR TOPOLSKA BARBARA TOPOLSKI MARCIN S.C., z siedzibą: ul. Starowiejska 61, 08-110 Siedlce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres email sklep@zegarkisiedlce.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Administratora pod adresem:TOPOLSKI WALDEMAR TOPOLSKA BARBARA TOPOLSKI MARCIN S.C., ul.Starowiejska 61 08-110 Siedlce lub drogą elektroniczną: sklep@zegarkisiedlce

 

Kontakt

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt.

Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisu prawa (art. 6 ust.1 lit. c, f RODO).

Newsletter

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres e-mail, w celu przesyłania Ci informacji o naszej działalności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Działamy w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Facebook

Na swojej stronie internetowej zamieściliśmy przycisk portalu społecznościowego – Facebook. W ten sposób dajemy sposobność operatorowi portalu do zebrania danych osobowych użytkowników naszych stron i ich dalszego przetwarzania w określonych przez niego celach.

Odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową naszego fanpage’a, gdzie możesz go polubić, obserwować i polecić znajomym. Twoja aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to jedynie użytkowników naszej strony internetowej posiadających równocześnie konto na portalu społecznościowym Facebook.

Umożliwiamy operatorowi Facebook’a umieszczenie na Twoim urządzeniu plików cookies, dzięki którym może śledzić Twoją aktywność na różnych stronach internetowych; zebrane w ten sposób dane są przez niego wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy posiadają konto na portalu społecznościowym Facebook.

Celem zamieszczenia przez nas przycisku Facebook ’a na stronie internetowej jest zwiększenie jej atrakcyjności. Podstawą naszego działania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Prowadzenie fanpage na Facebook ’u

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zebrane w związku z wizytą na naszym fanpage’u na Facebooku i aktywnością podejmowaną na forum, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczaniu postów, komentarzy oraz reakcji. Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania Facebook ‘a, są jawne dla wszystkich lub niektórych użytkowników portali.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’u, w celu opracowania i publikacji atrakcyjnych treści dla użytkowników. Działamy w oparciu o niezbędność wykorzystania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się na Facebook ‘u oraz wizerunek w celu opublikowania lub umożliwienia Ci opublikowania na naszym fanpage'u fotografii przedstawiającej Twoje uczestnictwo w działaniach Administratora. Działamy w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku (w art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Komunikacja z użytkownikami portali społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się na Facebook ‘u, a także dane zawarte w treści wiadomości, które wysyłasz do nas na czacie, oraz w treści postów i komentarzy, które zamieszczasz pod publikowanymi na fanpage'u treściami, w tym Twój wizerunek zamieszczony na publikowanych przez Ciebie zdjęciach. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikom oraz moderowania dyskusji pomiędzy użytkownikami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami

Wykorzystujemy dane osobowe w powyższym celu przez okres Twojej aktywności na naszym fanpage'u.

Administrowanie serwerem i statystyka korzystania z zasobów naszych stron

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach, obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Zbierane w ten sposób dane są zapisywane w logach serwera.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych stron oraz prowadzeniu statystki najczęściej przeglądanych zasobów.

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Ujawniamy Twoje dane osobowe:

1. Przelewy 24, będącego dostawcą usług płatności internetowych;

2. Facebook Ireland Limited

3. bankom obsługującym płatności

4. firmom kurierskim w zakresie obsługi wysyłek

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Hospicjum.

Twoje prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

§ dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),

§ kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),

§ sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),

§ usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,

§ ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszych stronach, a w przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

 

https://www.traditionrolex.com/3